8

HULP IN CRISISSITUATIES

Een crisissituatie doet zich voor wanneer de mantelzorgers acuut niet meer in staat zijn om de zorg voor de persoon met dementie op te brengen. Met beschikbare crisisopvang wordt de mantelzorger tijdig ontlast.

  • Beschrijf in het regionaal zorgprogramma de beschikbare oplossingen in crisissituaties.
  • Zijn er nog onvoldoende crisisoplossingen, beschrijf dan een plan in het zorgprogramma hoe toegewerkt gaat worden naar deze oplossingen.

Er zijn of worden afspraken gemaakt waar jonge mensen met dementie tijdelijk en per direct kunnen worden opgenomen in geval van een crisis.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

Organiseer een regionaal crisisoverleg in combinatie met een direct beschikbare opvangplek. Het crisisoverleg besluit over de noodzaak, maar is niet altijd beschikbaar. Zorg dat er 7 x 24 uur een professional beschikbaar is die bevoegd is een besluit te nemen over opname. Dit kan een ELV-loket zijn. Vaak zal de huisarts als eerste tegen de acute situatie aanlopen en moet daarom een lijn hebben naar het ELV-loket of het crisisoverleg.
Een tijdelijke opname wordt al snel een permanente opname waardoor het risico bestaat dat de plek bezet blijft, hetgeen onwenselijk is. Organiseer daarom een doorschuifmogelijkheid zodat er van de crisisplek snel kan worden doorgeschoven naar een permanente plek mocht dat nodig zijn.

Behalve een snelle opname van de persoon met dementie is het wenselijk om aansluitend te reflecteren op de oorzaken van de crisissituatie. Zorg bij een crisisopname daarom voor flankerende specialistische hulp. De psycholoog (betaald uit de Zvw) met specialisatie dementie op jonge leeftijd komt hiervoor als eerste in aanmerking. Schakel zo nodig een externe gedragsdeskundige (CCE / D-Zep) in. Ook dient het casemanagement tijdelijk opgeschaald te worden.

Een regelmatige vervanging van de mantelzorger is niet zo eenvoudig te regelen. Soms regelen mantelzorgers een Wlz indicatie en vragen een PGB aan. Daarmee hebben zij ruimte om begeleiders in te huren die regelmatig oppassen of met de persoon met dementie gaan wandelen of winkelen. Het regionale mantelzorgnetwerk kan mantelzorgers hierbij ondersteunen.

“Een crisis kun je niet altijd voorkomen.”

Informatiebronnen 

Online informatie

dementie.nl: Crisisopvang bij dementie

Het Ministerie van VWS: Het juiste loket 

Vilans: de Wet Zorg en Dwang 

Zie ook de tips en tools onder Tot rust komen; Respijtzorg

Klantbehoefte 9

Kleinschalige huisvesting