7

TOT RUST KOMEN, RESPIJTZORG

De partner of andere mantelzorgers worden vaak zwaar belast door de continue aandacht die zij moeten geven aan de persoon met dementie. Om deze belasting te verminderen, is het goed wanneer de zorg af en toe door anderen wordt overgenomen: respijtzorg.

  • Neem in het regionaal zorgprogramma een lijst op van de respijtzorg die al mogelijk is.
  • Benoem de hiaten die bestaan in het aanbod van respijtzorg en beschrijf wat daar de komende periode aan zal worden gedaan.

Er worden verschillende vormen van respijtzorg aangeboden – kort en lang, zowel voor het ontlasten van de mantelzorger als voor de gewenning van de cliënt – in een speciaal voor jonge mensen met dementie ingerichte omgeving.

Respijtzorg is lastig te regelen, zowel organisatorisch als financieel. De vraag vanuit de doelgroep is wel aanwezig. Probeer daarom in de keten voor verschillende vormen van respijtzorg te zorgen die moeten voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt, bijvoorbeeld:

  • Persoonlijke ondersteuner, maatje
  • Dagactiviteiten en dagbehandeling
  • Tijdelijke opname en aangepaste vakanties
  • Thuiszorg, al dan niet via PGB

Bied de respijtmogelijkheden dan proactief aan.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

Gemeenten werken vaak met maatjesprojecten. Ook zorgaanbieders hebben vrijwilligers die met thuiswonende cliënten op pad gaan. Vaak gaat het om wandelen en fietsen, om gewone dingen. Maar er zijn ook koppels die juist samen een hobby delen zoals motorrijden of concerten bezoeken. Tips daarbij: zorg voor een vast ritme, dus vaste dagen en tijden voor vaste activiteiten. Onderneem activiteiten die de jonge persoon met dementie niet op de proef stellen. Geef de maatjes een goede training, leesmateriaal en organiseer af en toe een uitwisseling voor de maatjes.

Enkele Odensehuizen hebben een traditie opgebouwd in het organiseren van vakanties voor de participanten. Dit zijn kortere uitjes van enkele dagen. Vaak gaat de mantelzorger wel mee. Dat kan voor de mantelzorger alsnog belastend zijn. Maar het contact met andere mantelzorgers en de organisatoren geeft mantelzorgers weer energie.

Dagactiviteiten en dagbehandeling zijn een bekende en goede manier van respijtzorg. Voor de mantelzorger is de regelmaat en planbaarheid van deze respijtmomenten erg belangrijk.

Tijdelijke opname is in theorie een mogelijkheid, maar in de praktijk moeilijk te regelen vanwege de financiën en het probleem voor mantelzorgers om de zorg voor hun partner uit handen te geven. Zij zijn bang dat er bij terugkomst meer onrust is dan daarvoor. Wil je tijdelijke opname in de eigen regio mogelijk maken, bereid dit dan goed voor.

“De huisarts keek of ik het kon volhouden.”

Informatiebronnen

Online informatie

Meerdaagse Zorgpauzes in het Odensehuis

Voorbeeld van een maatjesproject: Handjehelpen

Artikelen

Maatje voor jonge mensen met dementie. Denkbeeld, juni 2017

Klantbehoefte 8

Hulp in crisissituaties