1

BETROUWBARE EN BEGRIJPELIJKE INFORMATIE

Betrouwbare en begrijpelijke informatie over de ziekte is belangrijk zodat betrokkenen zich een goed beeld kunnen vormen van hun toekomst.

 • Het regionaal zorgprogramma bevat reeds veel gegevens van organisaties die iets te bieden hebben voor jonge mensen met dementie. Er is een overzicht opgenomen van alle organisaties met hun contactpersonen en contactgegevens. Dit is het begin van de sociale kaart.
 • Afgesproken is wie de sociale kaart op orde brengt en houdt.
 • In het regionale zorgprogramma staat beschreven op welke manier informatie verstrekt wordt: door wie, voor wie, en met welke middelen.
 • Informatiepunt
  De regionale keten dementie op jonge leeftijd heeft een regionaal informatiepunt waar betrokkenen, professionals en burgers informatie en advies kunnen inwinnen over dementie op jonge leeftijd, zorgaanbod, regelzaken, contact met lotgenoten en psychosociale problemen
 • Zorgprofessionals informeren
  De regionale sociale kaart dementie op jonge leeftijd wordt verschaft aan zorgprofessionals.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

Inventariseer de sociale kaart van de regio en houd deze up-to-date. De sociale kaart is geschikt voor professionals en betrokkenen. Publiceer deze op een website. Kijk of het mogelijk is om de sociale kaart/website te koppelen aan een bestaand informatieplatform.

Gebruik heldere taal en structuur. Houd daarbij rekening met verschillende culturele achtergronden.

Maak een website waar alle informatie bij elkaar is gezet. De website bevat:

 • Algemene informatie over dementie op jonge leeftijd
 • De regionale sociale kaart
 • Contactinformatie met telefoonnummer en e-mailadres
 • Links naar belangrijke landelijke organisaties en websites

Creëer een regionaal informatiepunt om publieksinformatie te bieden. Deze informatie is laagdrempelig, cultuursensitief en heeft verschillende vormen. Denk aan flyers, postertjes, social media-post etc. Richt de informatie aan:

 • Jonge mensen met dementie
 • Naasten
 • Professionals
 • Vrijwilligers

Mensen zijn gewend om op internet naar informatie te zoeken. Probleem daarbij is eerder een overvloed aan informatie dan een tekort. Voor het algemene publiek is het moeilijk te onderscheiden welke informatie nuttig is. Voor veel mensen in geschreven informatie ingewikkeld.

Creëer een mogelijkheid om telefonisch en per -email persoonlijk contact te leggen met een expert. Organiseer hiervoor een pool van casemanagers en verpleegkundig specialisten die een helpdesk bemensen.

“In de wirwar van regels is het moeilijk de juiste weg te vinden.”

Informatiebronnen

Websites

Zorgstandaard Dementie

Dementiezorg voor Elkaar

FTD Lotgenoten

Odensehuizen

Alzheimer Liga Vlaanderen

 

Overzichten op websites

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd: Overzicht voorzieningen

Alzheimer Nederland:

 

Online training

Online training Dementie op Jonge Leeftijd

Klantbehoefte 2

Snelle en juiste diagnostiek