5

ZINVOL LEVEN, BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN

Jonge mensen met dementie hebben behoefte aan zinvolle activiteiten waarin zij plezier, autonomie en vrijheid vinden. Activiteiten in een gespecialiseerd dagcentrum bieden bovendien mogelijkheden voor interventies bij knelpunten die de cliënt of het cliëntsysteem ervaren. 

  • Neem in het regionaal zorgprogramma een lijst op van alle mogelijkheden die er zijn om aan zinvolle activiteiten deel te nemen, individueel en groepsgewijs.
  • Als er geen geschikt dagcentrum is voor jonge mensen met dementie, neem dan een wens op voor een initiatief ter oprichting van een dagcentrum en beschrijf uitgangspunten, randvoorwaarden en het wenselijke proces.
  • Benoem activiteiten waar behoefte aan is maar waar nog niet in wordt voorzien. Maak een plan om deze te realiseren of vinden.
  • Er is of komt een dagbehandeling of dagbesteding voor jonge mensen met dementie bij voorkeur met betrokkenheid van gespecialiseerde casemanagers
  • De dagbehandeling volgt de kwaliteitscriteria zoals omschreven in het document “Kwaliteitsbeschrijving dagbehandeling jonge mensen met dementie” van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.
  • Realiseer betekenisvolle dagactiviteiten specifiek voor jonge mensen met dementie. Maak afspraken met een zo breed mogelijk scala aan organisaties en bedrijven over de actieve deelname van jonge mensen met dementie aan activiteiten.
  • Zorg voor een sociale kaart van geschikte voorzieningen voor een actief leven.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

Er kan altijd gekeken worden naar de mogelijkheden om de cliënt (voor een deel) zijn of haar werk te laten voortzetten. Als de diagnose in een vroeg stadium wordt vastgesteld zijn de mogelijkheden groter. Ga er niet bij voorbaat van uit dat de werkgever hier niet voor open staat. De werkgever kan advies krijgen van de casemanager en het kernteam.

De zorgverleners zoeken samen met de betrokkene naar activiteiten die passen bij wat de cliënt kan en wil. Dit kan aangepast werk zijn of vrijwilligerswerk naar vermogen. De Plezierige Activiteitenlijst is een tool om samen met de betrokkenen plezierige activiteiten in kaart te brengen. Je vindt hiervan verschillende weergaven online.

SPANkracht

Het SPANkracht-pakket is een praktisch hulpmiddel voor jonge thuiswonende mensen met dementie om samen met hun naaste en/of een zorgprofessional tot een zinvolle dagbesteding te komen. De afkorting SPANkracht staat voor een Sociale, Plezierige, Actieve en Nuttige daginvulling op basis van eigen kracht.

Het SPANkracht-pakket bestaat uit een gids en een werkboek.

De gids bevat algemene informatie over dementie op jonge leeftijd en advies over hoe activiteiten aangepast en gestructureerd kunnen worden. Daarnaast bevat de gids een hulpwijzer met allerlei hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor dagbesteding.

Het werkboek bevat richtlijnen en oefeningen om een persoonlijk dagbestedingsplan op te stellen dat voldoet aan persoonlijke wensen en behoeften. Ook zorgprofessionals zelf (bijvoorbeeld casemanagers, medewerkers dagbehandeling) kunnen het pakket uitstekend gebruiken bij de begeleiding van jonge mensen met dementie.

SPANkracht is een product van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, UKON.

Er zijn vele initiatieven zoals zorgboerderijen of klusbedrijven die zijn opgezet door initiatiefnemers buiten de zorg. Deze initiatieven beschikken bij voorkeur over kennis van de doelgroep en stemmen hun aanbod af binnen de keten.

De afgelopen jaren zijn veel Odensehuizen opgezet. Dit zijn inloopcentra voor mensen met dementie en hun partners waar allerlei activiteiten worden georganiseerd samen met vrijwilligers en de buurt. Odensehuizen ontvangen veel jonge mensen met dementie.

Een dagcentrum wordt opgezet door zorgaanbieders en zijn speciaal ingericht voor de doelgroep jonge mensen met dementie. Hier kan de cliënt met een WMO-indicatie terecht. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting en dagbesteding.

Gespecialiseerde zorgaanbieders bieden dagbehandeling aan waarbij activiteiten worden gekoppeld aan behandeling. Er is een multidisciplinair team betrokken. Cliënten komen hiervoor in aanmerking met een WLZ-indicatie of de GZSP-regeling.

“Het gaat om waar je gelukkig van wordt”.

Informatiebronnen

Nuttige documenten

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd: Kwaliteitsbeschrijving dagbehandeling jonge mensen met dementie (2017)

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd: Kostprijsberekening Dagbehandeling jonge mensen met dementie (2017)

Plezierige Activiteitenlijst (PAL)

Stuurgroep Jong Dementerenden: Sociotherapeutische leefmilieus voor Jong Dementerenden. (2007)

Klantbehoefte 6

Steun en behandeling bij sociale en psychische vraagstukken