4

HULP BIJ PRAKTISCHE VRAAGSTUKKEN ROND WERK EN INKOMEN

Jonge mensen met dementie hebben vaak betaald werk, jonge kinderen en een werkende partner. Er is ondersteuning nodig om de financiële situatie passend te houden en de mogelijkheden om werk (gedeeltelijk) te behouden en/of te zoeken naar passende dagvulling.

  • Vermeld in het regionaal zorgprogramma welke vraagstukken op het gebied van werk en inkomen de casemanagers moeten kunnen beantwoorden. Maak een plan om de kennis bij de casemanagers te vergroten.
  • Stel een overzicht op van het netwerk van regionale deskundigen die ingezet kunnen worden bij de beantwoording van deze leefvragen. Maak een plan om deze deskundigen te vinden.
  • In de keten hebben de casemanagers kennis van praktische vraagstukken rond werk en inkomen. Zij kennen de uitvoeringsinstanties, kennen de procedures en kunnen de betrokkenen adviseren.
  • Met een regionaal netwerk van specialisten kunnen vragen rond werk en inkomen worden beantwoord.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

De casemanager is de aangewezen persoon om de betrokkenen te helpen bij deze materie. Belangrijk is daarbij om het goede gesprek tussen alle betrokkenen te faciliteren. Hier gaat veel tijd in zitten, meer tijd dan de casemanager heeft. Daarom moet de casemanager ook de wegen kennen naar andere personen en instanties die op deelgebieden de betrokkenen kunnen bijstaan. Casemanagers dementie kunnen zich specialiseren met de opleiding Dementie op Jonge Leeftijd

Maak een overzicht aan de kennis die nog ontbreekt en welke deskundigen daarvoor nodig zijn. Zorg voor een kring van deskundigen in de regio rondom vragen in het over werk en inkomen.

Benader bijvoorbeeld een notaris, een financieel-fiscaal adviseur en/of een arbeidsjurist die bereid zijn om betrokkenen met vragen te helpen.

“Je wil niet zomaar je werk opgeven.”

Informatiebronnen

Online informatie

Uit de training Dementie op Jonge Leeftijd: Wat moet je regelen?

Brochure

Alzheimer Nederland: Regelen bij dementie.

Klantbehoefte 5

Zinvol leven, betekenisvolle activiteiten