3

ZO LANG MOGELIJK THUIS KUNNEN BLIJVEN WONEN

Jonge mensen met dementie willen zo lang als mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen.

  • Neem in het regionaal zorgprogramma het uitgangspunt “zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van een goede kwaliteit van leven” op.
  • Geef een samenvattend overzicht van de keten. Geef per onderdeel aan in hoeverre dit op orde is en welke stappen er genomen gaan worden om dit te verbeteren.
  • Doel moet zijn om de betrokkenen te ondersteunen zodat zij zich op een acceptabele manier kunnen aanpassen aan de veranderingen in hun leven.
  • Daarvoor is nodig dat de keten op orde is. We doelen hier op zorgaanbod dat zich specialiseert in deze doelgroep. Als de keten nog niet op orde is, moet het zorgprogramma de vinger leggen op de zwakke plekken en daarvoor plannen beschrijven die de keten moeten verbeteren de komende jaren.
  • De keten moet een antwoord hebben op de volledige “klantreis”: signalering – diagnose – casemanagement – dagbehandeling / dagbesteding – gespreksgroepen – Steun en behandeling thuis – respijtzorg en crisiszorg.
  • De zorgverleners in de keten zijn zich er van bewust dat de zorgdimensie in de beleving van de betrokkenen vaak minder van belang is dan de alledaagse vraagstukken zoals werken, hobby’s, kinderen opvoeden, met vrienden en familie contact onderhouden, plezier hebben in het leven, de financiën op orde houden etc.

Tips en Tools

Deze tips en tools helpen je op weg.

In Midden-Nederland is door alle zorgaanbieders met een specialisatie op het gebied van dementie op jonge leeftijd een consensusbeschrijving opgesteld voor het zorgtraject bij deze doelgroep.

Het zorgtraject is de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd, gerealiseerd en gecoördineerd rondom de betrokkenen. Het zorgtraject is de wijze waarop het zorgaanbod aanhaakt bij de wensen en zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten.

Meer informatie

“Voor mijn vader voelde het accepteren van hulp als falen.”

Informatiebronnen

Nuttige thema’s

dementie.nl: De gevolgen van dementie op jonge leeftijd voor het gezin

Zorg voor Beter: thema zelfredzaamheid

Klantbehoefte 4

Hulp bij praktische vraagstukken rond werk en inkomen